นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต มาทานข้าวเที่ยงด้วยกัน

22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดโครงการนุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง ตามหลัก 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ตามนโยบายรัฐบาลในการอนุรกษ์ผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน โดยให้ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต มารับประทานอาหารร่วมกัน ทุกวันศุกร์ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *