ปีงบประมาณ 2561

[19-09-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[11-09-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ พร้อมรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (หน้าอาคาร 4) โรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[05-09-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกวัดหนองบัว (e-biding)
[04-09-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์จำนวน 1 คัน พร้อมถังรองรับขยะมูลฝอยจำนวน 6 ถัง (e-biding)
[23-08-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 480 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14-08-2561] ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีสตริงคอมโบ้ จำนวน 23 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14-08-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านจูแอม ชุมชนทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14-08-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[09-07-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[06-06-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)