พ่นยุงหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนศาลาลอย

14 มิถุนายน 2563 ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนศาลาลอย 15 มิถุนายน 2563 ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนโดนไข เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

พ่นสารเคมีกำจัดยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เนื่องจากระยะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝน และมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวัน อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะที่ถูกทิ้งจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และกลายเป็นตัวยุงซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงได้มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในวัด โรงเรียน และชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อฆ่ายุงลาย ลดความหนาแน่นของยุงอย่างรวดเร็ว

ซึ่งการพ่นละอองฝอย คือการพ่นให้ฝอยละอองฟุ้งลอยอยู่ในอากาศ เมื่อขณะพ่นนั้นสัมผัสตัวยุง ยุงก็จะตายได้ในทันที อีกกรณีหนึ่งคือน้ำยาละอองฝอยจะไปเคลือบที่ฝาผนังหรือกำแพง รวมทั้งใบไม้ใบหญ้าเมื่อยุงมาเกาะก็จะตายได้ในทันที

โดยก่อนจะดำเนินการพ่นละอองฝอยจะประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้เปิดประตูหน้าต่างเพื่อรอรับละอองฝอยให้เข้าไปจับหรือเคลือบกับฝาผนังตัวบ้าน และให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงละอองฝอยและถ้าละอองฝอยสัมผัสผิวหนังให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ให้เรียบร้อย

พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ที่พักอาศัยในบ้านพัก ให้ช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้าน และรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน ใช้ทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ด้วยความห่วงใย จาก… เทศบาลเมืองสุรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *