มอบพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ตัวแทนชุมชนตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน (1)

30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกผักสวนครัวปรับตัวสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน และมอบพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ตัวแทนชุมชนตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤตโควิด – 19
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19)
ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม มาตรการของภาครัฐ ในการยับยั้งการระบาดของโรคโดยการปิดสถานที่ ที่มีประชากรหนาแน่นส่งผลให้ลูกจ้างแรงงานจำนวนมากได้รับผลกระทบ มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีการกักตุนอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารได้
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะ การขาดแคลนอาหารในอนาคตอันใกล้และให้คนในครอบครัวปรับตัวภายใต้ภาวะวิกฤต เทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวปรับตัวสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ภายใต้แนวคิด Good “HEALTH” แก้วิกฤต (COVID –19) โดยการสร้างการปรับตัว ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร Food Security เพื่อการอยู่รอดในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หรือภาวะวิกฤต โดยรณรงค์ให้ภาคครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัว แลกเปลี่ยนแบ่งปันพืชผักสวนครัวซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน เน้นการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูล และเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนในชุมชนรอดพ้นผ่านวิกฤตนี้ร่วมกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *