มอบเทียนพรรษา วัดประทุมเมฆ

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นายธีรพงศ์ โสวภาค ประธานสภาเทศบาล นายนันทวัฒน์ กิจสกุลไพศาล รองประธานสภาเทศบาล นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ นำต้นเทียนพรรษา พร้อมด้วยจตุปัจจัย ถวายแก่วัดจำนวน 5 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ประกอบด้วย – วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ ถวายแด่พระราชวรคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ – วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ถวายแด่ พระธรรมโมลี(ดร.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง – วัดประทุมเมฆ ถวายแด่ พระครูปทุมสังฆการ(ดร.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ และเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ – วัดจำปา – วัดจุมพลสุทธาวาส วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น วันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *