อบรมดับเพลิงและอพยพหนีในชุมชนสุรินทร์ภักดี

เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีในชุมชนสุรินทร์ภักดี

20 มิถุนายน 2562 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีในชุมชน ประจำปี 2562 โดยออกให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้ง 32 ชุมชน และนอกจากนี้มอบหมายให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุก โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป และตรวจวัดความดัน และมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาและสารเสพติด .. ชุมชนสุรินทร์ภักดี ณ ดรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *