อบรม “พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” ฯ (1)

4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองสุรินทร์โดย นายสมเมือง ตัณณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” พร้อมด้วยนายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการฝึกอบรม “พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน(Public-Private-People-Partnerships : 4P) หลักสูตรสำหรับประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแทน อสม. 33 ชุมชน / ประธานชุมชนทั้ง 33 ชุมชน และตัวแทนประชาชนจากตำบลใกล้เคียง ได้แก่ ตำบลแสลงพันธ์ ตำบลคอโค ตำบลเฉนียง ตำบลตระแสง ตำบลแกใหญ่ ตำบลนอกเมือง โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสถานการณ์ขยะของประเทศและชุมชน แนวทางการบริหารจัดการขยะจากต้นทางสู่ปลายทาง รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือบริหารจัดการขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งชุมชนจะมีความร่วมมือและส่วนร่วมอย่างไร มีการร่วมสนุกโดยการเล่นเกมส์เกี่ยวกับการจัดการขยะต่างๆและรับมอบเสื้อพร้อมวุฒิบัตรในช่วงท้าย
จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดที่โชคดี ที่ได้รับการคัดเลือก1 ใน 8 ของประเทศไทย ที่ทางมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้คัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานฯและจัดการอบรม ”พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” หลักสูตรประชาชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะและการดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนและขยะในพื้นที่ โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *