เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทม.สร.

20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายวิจักษณ์ ศรีอุทธา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อมคณะครู ส่งมอบใบงานฯ พร้อมนมโรงเรียน แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่จำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยเฉพาะในช่วงที่โรงเรียนยังไม่เปิดการเรียนการสอน แต่เด็กนักเรียนต้องได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดการศึกษาผ่านเครื่องมือสื่อสารระบบออนไลน์ โดยได้จัดตั้งกลุ่มโอเพ่นแชท (OpenChat) ในแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) และเรียนตามหลักสูตรผ่านลิงค์ฯ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองได้อยู่ในกลุ่มแชทเพื่อพูดคุยกัน และรับข้อมูลความรู้จากคุณครู เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับลูกต่อไป โดยเด็กนักเรียนจะได้ทำการบ้านตามที่คุณครูแจ้งผ่านทางผู้ปกครอง วิชาที่เรียนในแต่ละวันนั้นจะได้รับความรู้สมวัย มีความสนุกสนาน มีพัฒนาการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการระบายสี การปั้นดินน้ำมันต่างๆ โดยที่ผู้ปกครอง จะถ่ายภาพที่น้องๆทำกิจกรรมตามที่คุณครูสั่งงานในทุกวันส่งคุณครูผ่านช่องทางไลน์ (LINE) และการเรียนออนไลน์สามารถทดแทนการเรียนที่โรงเรียนได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *