เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดคาราวานช่วยภัยแล้ง นำถังน้ำไว้ใจกลางชุมชน

เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดคาราวานช่วยภัยแล้ง นำถังน้ำไว้ใจกลางชุมชน

16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในการปล่อยขบวนคาราวานช่วยภัยแล้ง นำถังน้ำขนาดใหญ่ใจกลางชุมชน เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดคาราวานมอบถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ประจำชุมชน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. โดยตั้งวางใจกลางชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้ง 33 ชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้นำภาชนะมารับน้ำสะอาดไปใช้ในครัวเรือนต่อไป ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นเวลาติดต่อกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้แหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคมีสภาพแห้งขอด ไม่สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค ประกอบกับน้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง นั้น เทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงได้จัดซื้อถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ สำหรับเป็นถังสำรองน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้นำถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร และ 1,000 ลิตร ไปตั้งวางใจกลางชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้ง 33 ชุมชน โดยได้ประสานงานไปยังประธานชุมชนแต่ละชุมชนเพื่อกำหนดจุดวางถังน้ำ พร้อมผู้รับผิดชอบในการแจกจ่ายในชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองสุรินทร์จะได้นำน้ำสะอาดไปเติมให้เต็มทุกถัง เพื่อให้ประชาชนได้นำภาชนะมารับน้ำสะอาดไปใช้ในครัวเรือนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *