โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จะดำเนินการในเดือนกันยายน 2563 ต่อไป กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ มีดังนี้
เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันด้านการดูแลสุขาภาพกายและสุขภาพจิตใจ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลสุรินทร์.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *