โครงการเด็ก ทม.สร. ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ฯ

8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเด็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ …นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ …จัดโครงการออกเป็น 2 รุ่น ๆละ 50 คน รุ่นแรก ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านสินธร … ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงการเสียชีวิตในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี พบว่า มีสาเหตุมาจากการจมน้ำมากที่สุด เฉลี่ยปีละเกือบ 1,500 ราย สูงกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและโรคไข้เลือดออก พบมากในช่วงปิดเทอมและฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม โดยเฉลี่ยแล้ววันละ 6 คน พบมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงเป็นอันดับ 1 โดยจังหวัดสุรินทร์อยู่ในอันดับ 1 ของภาค รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลำดับ แต่มีสิ่งที่น่ายินดีก็คือ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการประเมินผลมาแล้วว่า กิจกรรมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำสามารถช่วยลดอัตราตายจากการจมน้ำได้จริง โดยพบว่าสถิติการตายจากการจมน้ำของเด็กอายุ 5 – 15 ปีลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการ เด็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงการช่วยเหลือตนเองที่ถูกต้อง หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและรู้วิธีช่วยเหลือคนตกน้ำในเบื้องต้นได้ โดยในการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลสุรินทร์,เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง,องค์การบริหาร ส่วนตำบลอู่โลก,องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนและองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *