คลิกเพื่อดาวน์โหลดโลโก้
  
โครงสร้าง ข่าวสาร สมุดเยี่ยม กระดานข่าว ติดต่อเรา
 
   
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผู้เข้าชม ครั้ง
 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
  เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่องประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๔ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา"

  เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
  เดือน เมษายน ๒๕๕๘
  เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
  เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
เดือน มกราคม ๒๕๕๘
 
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
 
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงโรงยิมสุรินทร์ภักดี จำนวน ๑ หลัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุรินทร์)
 
 
 
 
 
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" จำนวน ๑ หลัง)
 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
เดือน กันยายน ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อกล้องวงจรปิดและระบบบริหารจัดการกล้องพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน ๔๗ ต้น ตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
 
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
 
 
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
 
เดือน เมษายน ๒๕๕๗
 
เดือน มีนาคม ๒๕๕๗
 
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 
เดือน มกราคม ๒๕๕๗
  ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
 
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
 
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
 
 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
เดือน กันยายน ๒๕๕๖
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
สอบราคาจ้างเหมาจัดหาเครื่องแต่งกาย (ชุดนาฏศิลป์) จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาจ้างเหมาจัดหาเครื่องแต่งกาย (ชุดวงโยธวาทิต) จำนวน ๒ รายการ
 
 
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
 
 
 
เดือน กรกฏาคม ๒๕๕๖
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
 
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
 
 
เดือน เมษายน ๒๕๕๖
 
 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน้าแรก
 
 
          สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548
  ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถนน กรุงศรีใน ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 0-4451-1117 ต่อ ๑๒๖